NEWS & MEDIA
제목
[기사, 2017.06.16] 헤럴드 경제 '피플& 스토리' - 행복전통마을 이오호 대표
작성자
최고관리자
작성일
2017-06-19
조회
101

본문


[피플 & 스토리-행복전통마을 이오호 대표 ①] 新한류 진원지 ‘안동’…큰 꿈꾸는 ‘작은 거인’

 

text_go.png

 

 

[피플 & 스토리-행복전통마을 이오호 대표 ②] 문화재 관리·일자리 창출·역사 배우기…

                                                        비영리 사회적기업 ‘자리매김’

 

text_go.png

 

[출처] 헤럴드 경제 2017.06.16 기사